Visie & strategie

"A vision without action is a daydream, 

an action without a vision is a nightmare"                            Japanese proverb

Verandering is de enige constante waarmee we als organisatie geconfronteerd worden. Om als organisatie antwoord te bieden aan veranderingen moeten we duidelijke keuzes maken. 

En dan hebben we nood aan een aantal bouwstenen (missie, visie) en toetsstenen (kernwaarden) die onze keuzes (strategische opties en operationele plannen) helpen onderbouwen en verduidelijken.

CentipedeMind heeft hiertoe al een ruime waaier aan organisaties begeleid op zeer diverse manieren: begeleiding van workshops voor senior en|of middle management, klankbord voor bedrijfsleider, challenger van de bestaande missie, visie, waarden en strategische opties, begeleiden van tweede generatie managers in famiale bedrijven.