Teamontwikkeling

VAN NAAST ELKAAR TOT SAMEN 

Samenwerken is een uitdaging voor iedereen want an sich is elke mens een individu met zijn | haar eigenheid. Mensen hebben soms goede persoonlijke relaties met collega's maar dit is nog geen garantie om samen te werken als een sterk team. Teamontwikkeling en ontplooiing is een zeer belangrijk gegeven in een organisatie om tot successen te komen. 

Teamontwikkeling tot autonome teams gaat heel dikwijls hand in hand met innovatieve arbeidsorganisatie trajecten. Teamwerking en -ontwikkeling is in grote mate gelinked aan cultuur, systemen en leidinggeven binnen organisaties. Consequent dit allemaal op elkaar afstemmen is dé grote uitdaging voor organisaties

 

VERSCHILLENDE TRAJECTEN

Naargelang de vooropgestelde doelstellingen zijn er verschillende maatwerktrajecten mogelijk:

- teamvorming sessies

- creatief en inhoudelijk challengen van teamleden 

- probleemoplossend denken voor een team 

- open en transparante communicatie binnen het team

- rollen en bevoegdheden van het team bepalen